Centrum voľného času

Aktuálne prevádzkujeme jedno CVČ Felix v Bratislave. Okrem štandardných krúžkov ako napr. keramika, angličtina či futbal organizujeme pre deti aj diskusie s rôznymi odborníkmi a vzdelávacie semináre pre rodičov. Záleží nám na budovaní komunity detí a ich rodičov, preto sa pravidelne stretávame na rôznych podujatiach ako hranie spoločenských hier, turistika či kreatívne dielne.