Základné školy

Aktuálne sú základné školy Felix v piatich slovenských mestách. Spoločným cieľom všetkých našich škôl je poskytovať modernú cestu výchovy a vzdelávania dobrých, múdrych, aktívnych a šťastných detí. Absolventi školy vedia kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k novým situáciám.

Informácie o konkrétnej škole sa dozviete na ich webovej stránke.

Prehrať video

Zápis prvákov v Bratislave