Gymnázium

Naše gymnázium je špecifické tým, že okrem všeobecného vzdelania a prípravy na vysokú školu majú študenti aj odborné predmety a prax. Odborné predmety si vyberajú z dvoch smerov – technický a kreatívny. Študenti pre nás nie sú pamäťové karty na ukladanie celého doterajšieho ľudského poznania. U nás majú príležitosť bádať, robiť chyby a chápať svet v súvislostiach. A tiež sa naučia sami ten svet vytvárať.

Prehrať video