Naše školy

Prehrať video

Aktuálne sú základné školy Felix v piatich slovenských mestách. Spoločným cieľom…

Prehrať video

Naše gymnázium je špecifické tým, že okrem všeobecného vzdelania a prípravy na vysokú…

Aktuálne prevádzkujeme jedno CVČ Felix v Bratislave. Okrem štandardných krúžkov ako…